Author: امیر وفایی

تور لیدر حرفه ای ۰

چگونه یک تور لیدر موفق شویم؟!

درباره شغل تور لیدری چه قدر اطلاعات دارید؟! اگر زیاد سفر می کنید، به تاریخ، فرهنگ و طبیعت علاقه دارید، از برقراری ارتباط با دیگران لذت می برید و توانایی مدیریت گروه را دارید،...